Voorwaarden

Elke deelnemer aan de groepslessen en/of degene die de lessen betaalt wordt geacht te begrijpen en op de hoogte te zijn van de inhoud van de volgende voorwaarden en gaat ermee akkoord ten tijde van de inschrijving.

 

1. Inschrijving en betaling 

1.1. Je kunt je inschrijven voor een groepscursus door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen en het lesgeld wordt direct voldaan bij inschrijving.

1.2. Op het moment van inschrijving gaat je akkoord met het cursusgeld en de afspraak dat te betalen.

1.3. Na de betaling, krijg je een factuur van Gentilmente.

1.4. De prijs van de cursussen is exclusief het boek. 

1.5. Je moet het boek door jezelf bestellen. Je moet het boek bestellen nadat je van Gentilmente een e-mail hebt ontvangen dat de cursus doorgaat (mestaal ontvang je 14 dagen voor aanvang van de cursus een bevestigingsemail).

1.6 Gentilmente is niet verantwoordelijk voor reeds (vroegtijdig) aangeschafte boeken voor een cursus die niet doorgaat wegens te weinig aanmeldingen.

 
2. Annulering en gemiste lessen

2.1. Als je je inschrijving tot 30 dagen voor de start van de cursus annuleert, krijg je de helft terug van het cursusgeld dat je hebt betaald.  

2.2. Je krijgt niks terug als je annuleert, met nog 30 of minder dagen te gaan tot de cursus start.

2.3. Als om welke reden dan ook de cursus niet doorgaat, bijvoorbeeld door te weinig aanmeldingen, dan wordt het volledige cursusgeld teruggestort.

2.4. Het is niet mogelijk om het geld van de gemiste lessen terug te krijgen. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.

2.5. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een andere periode in te halen. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.

 

3. Cursus en aansprakelijkheid

3.1. Gedurende de cursus door Gentilmente is de deelnemer aansprakelijk, zowel rechtstreeks als indirect, voor zijn of haar schade aan particulieren of goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Gentilmente als anderen. Zelfs als het niet met opzet is gebeurd. De deelnemer moet in het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. 

3.2. Gentilmente is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendom, goederen en geld of schade aan personen, om welke reden dan ook, direct of indirect, tijdens haar werkzaamheden.

 

4. Privacyverklaring

4.1. Door het inschrijf- of contactformulier te sturen, verklaart je akkoord te gaan met de Privacyverklaring van Gentilmente.

 

Gentilmente is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het KvK- nummer: 61719943